N2 de la revista de l’Agrupació Fotogràfica del Prat.

Revista AFPVisual N2 - 2019

Revista AFPVisual N2 – 2019